ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา และรับสมัครงาน

Date วันที่ เรื่อง
2020-02-14 08:16:03 14 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่1
2020-02-14 08:12:56 14 ก.พ. 2563 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบ62001