ข่าว ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและ ITA

โรงพยาบาลบึงนาราง
โทรศัพท์ : 056-039709

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ

คลิกดูทั้งหมด (0)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา และรับสมัครงาน

คลิกดูทั้งหมด (2)
ITA

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คลิกดูทั้งหมด (17)

ประกาศล่าสุด


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่1

ประกาศ: 14 ก.พ. 2563 08.16 น. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบ62001

ประกาศ: 14 ก.พ. 2563 08.12 น. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนพฤศจิกายน62

ประกาศ: 20 ม.ค. 2563 13.42 น. EB4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือนตุลาคม62

ประกาศ: 20 ม.ค. 2563 13.41 น. EB4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

การเผยแพร่แผนประจำปี

ประกาศ: 20 ม.ค. 2563 13.38 น. EB3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ