ข่าว ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและ ITA

โรงพยาบาลบึงนาราง
โทรศัพท์ : 056-039709

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ

คลิกดูทั้งหมด (0)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา และรับสมัครงาน

คลิกดูทั้งหมด (2)
ITA

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คลิกดูทั้งหมด (17)

ประกาศล่าสุด


แผนปฎิบัติการประจำปีของหน่วยงานงบประมาณปี-66

แผนปฎิบัติการประจำปีของหน่วยงานงบประมาณปี-66
ประกาศ: 13 ก.ย. 2566 21.01 น. EB2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน66

ประกาศ: 22 พ.ค. 2566 17.33 น. EB19 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน66

ประกาศ: 22 พ.ค. 2566 17.27 น. EB19

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่1

ประกาศ: 14 ก.พ. 2563 08.16 น. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบ62001

ประกาศ: 14 ก.พ. 2563 08.12 น. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ